Gatiki hướng dẫn cách đặt tiêu đề chuẩn seo video lên top Youtube, Google giúp bạn tăng view, like, subcribe kiếm tiền Youtube. Sau khi xác định được bộ từ khóa video, căn cứ vào phân tích đó chúng ta có thể đặt title video sao cho chuẩn nhất. Hy vọng, kinh nghiệm nhỏ này giúp ích được anh chị và các Bạn!


Post a Comment

YOUR_PROFILE_DESCRIPTION

Powered by Blogger.