Lúc còn trẻ, tôi nhận thấy mình rất chăm chỉ, tôi “làm” rất nhiều, chỉ thấy “làm và làm”. Khi trưởng thành tôi nhận thấy mình “làm” ít hơn nhưng hiệu quả cao hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn. Tôi ước gì giá như lúc trẻ mình suy nghĩ nhiều hơn và làm ít hơn, có lẽ cuộc đời mình đã có nhiều thay đổi.Có bao giờ bạn nghĩ cuộc đời bạn cũng như xây nhà vậy, đó là “thiết kế” và “xây dựng”. Cuộc đời cũng thế, bạn phải có bản thiết kế cho cuộc đời của mình trước và sau đó mới xây. Nhưng rất ít người làm được điều đó, chúng ta chỉ xây và xây, rất ít người có bản thiết kế.
Thiết kế là công việc của nhà lãnh đạo, xây là công việc của nhà quản lý. Cả hai việc đều quan trọng nhưng thiết kế quan trọng hơn và phải luôn đi trước việc xây, tức là lãnh đạo quan trọng hơn quản lý và phải luôn đi trước quản lý. Bạn cần phải có bản Thiết Kế Cuộc Đời trước khi Xây nó. Bạn cần phải tập trung vào việc Lãnh Đạo Bản Thân rồi mới đến Quản lý bản thân.
Thiết kế đòi hỏi bạn phải suy nghĩ và có trí tưởng tượng phong phú. Bạn phải hình dung ra cuộc đời mình tức là hình dung ra những gì chưa xảy ra rồi mới bắt tay vào thực hiện nó tức là Xây hay Làm. Để có thể thiết kế cuộc đời bạn cần phải suy nghĩ rồi trả lời cho bằng được mấy câu hỏi sau:
1. Bạn thực sự muốn gì? Không phải bạn không có khả năng đạt được những gì bạn xứng đáng đạt được nó mà bạn không đạt được những điều đó vì bạn đã không biết bạn muốn gì, chính vì vậy tập trung suy nghĩ trả lời cho câu hỏi “Tôi thực sự muốn gì?” quan trọng hơn là câu hỏi “Làm thế nào tôi đạt được điều đó?”.
2. Trong số những điều bạn muốn thì điều gì là quan trọng nhất? Chúng ta muốn nhiều thứ nhưng chỉ có một số thứ chúng ta khao khát vì nó quan trọng nhất và nó có ý nghĩa nhất đối với chúng ta. Phải chăng điều đó là Sức khỏe, Gia Đình, Sự Nghiệp rồi mới đến Tiền Bạc…?
3. Tôi là ai? Để trả lời cho câu hỏi này bạn cần phải trả lời được 4 câu hỏi sau đây: Bạn đam mê điều gì nhất? Bạn giỏi điều gì nhất? Bạn ghét điều gì nhất? Người ta cần gì ở bạn? Khi tôi trả lời được cả 4 câu hỏi này cùng một lúc tôi đã tìm ra được sự nghiệp của đời mình, đó là “Tôi sẽ làm công việc (đào tạo) để giúp mọi người được luôn là chính mình (tôi ghét nhất việc chúng ta phải giả dối với chính mình) bằng việc nghiên cứu (đọc sách là đam mê nhất của tôi)”. Tìm ra tiếng nói bản thân (bằng việc trả lời 4 câu hỏi trên – giống như 4 vòng tròn cắt nhau) là hạnh phúc lớn nhất của đời người.
4. Những mục tiêu cụ thể của tôi là gì? Bạn cần phải biết rõ bạn thật sự muốn gì, kết quả cụ thể thế nào thì lúc đó bạn mới có động lực và biết được mình sẽ đi về đâu. Trả lời cho câu hỏi “Tôi muốn đi về đâu?” quan trọng hơn là “Tôi sẽ đi như thế nào?”.
Sau khi trả lời được 4 câu hỏi trên tức là bạn đã có được BẢN THIẾT KẾT CUỘC ĐỜI thì bạn hãy bắt tay và QUYẾT TÂM XÂY NÓ. Xây có nghĩa là bạn phải trả lời cho câu hỏi LÀM THẾ NÀO TÔI ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ. Đó là lúc bạn cần đến kiến thức, kỹ năng, thái độ, cảm xúc, các mối quan hệ…
Bài viết của Diễn giả NGUYỄN TUẤN ANH
Giám đốc thương mại Miền Bắc của kênh truyền hình TodayTV
Kênh Hướng Nghiệp (Tổng hợp và chia sẻ)

Post a Comment

YOUR_PROFILE_DESCRIPTION

Powered by Blogger.