Bước 1: Bạn hãy truy cập link https://www.blogger.com
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản google
Bước 3: Chọn mục ĐĂNG BÀI MỚI của Blog Kênh Hướng Nghiệp
Bước 4: Đưa nội dung vào và định dạng theo font Arial, Title CHUẨN, chèn ảnh... Bạn nhớ in đậm các từ và cụm từ cần nhấn mạnh theo nội dung, từ khóa bài viết theo chủ đề Kênh Hướng Nghiệp (giúp các bộ máy tìm kiếm và người đọc dễ tìm kiếm thông tin bài viết hơn).
Bước 5: Chọn NHÃN (chủ đề) ---> chọn vị trí, địa điểm cần đăng ---> liên kết link ---> Mô tả ngắn.
Bước 6: Xuất Bản.


VIDEO HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI VÀ ĐĂNG BÀI
 TRÊN KÊNH HƯỚNG NGHIỆP


YOUR_PROFILE_DESCRIPTION

Powered by Blogger.