Khi có hai ngả rẽ trong sự nghiệp, một bên là sự nghiệp trồng người, một bên là tiền tài và danh vọng, bạn sẽ chọn bên nào? Mời bạn hãy xem video Định hướng nghề nghiệp dưới đây để có lời giải đáp nhé. Kênh Hướng Nghiệp (Tổng hợp và chia sẻ)


Post a Comment

YOUR_PROFILE_DESCRIPTION

Powered by Blogger.