Làm nghề bác sĩ thú y cũng luôn gặp phải những chuyện "dở khóc, dở cười". Người thì thái quá, thấy thú cưng hắt hơi một chút đã cuống cuồng đưa ngay đến phòng mạch, ngược lại, người thì bỏ bê, đợi chó bệnh đến lê lết mới nhớ tới thầy thuốc.

Post a Comment

YOUR_PROFILE_DESCRIPTION

Powered by Blogger.